Το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει συνταγματικό το νόμο για τον βασικό μέτοχο

0

Συνταγματικό έκρινε ομόφωνα το Ε’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το νόμο 3021/2002 για τον βασικό μέτοχο, ως προς το σκέλος που αφορά την οικονομική αυτοτέλεια των παρένθετων προσώπων.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι «ο εκτελεστικός της διάταξης του άρθρου 14 παράγραφος 9 εδάφιο ζ΄ του Συντάγματος νόμος 3021/2002 με τις ρυθμίσεις που εισήγαγε είναι σύμφωνος με την συνταγματική διάταξη». Το Ε.Σ. ασχολήθηκε με το θέμα, με αφορμή τον έλεγχο που έκανε σε σύμβαση έργου για την κατασκευή τμήματος του προαστιακού σιδηροδρόμου, το οποίο είχε αναλάβει η κοινοπραξία «Ζήμενς – Ακτωρ – Τέρνα».

Σημειώνεται ότι στις αρχές της εβδομάδας, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγματική τη σχετική διάταξη, και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου για οριστική κρίση. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία ανάμεσα στις αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την άρση της αμφισβήτησης.

Σχόλια