Το ενδεχόμενο άρσης του τραπεζικού απορρήτου στις έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξετάζει η κυβέρνηση

0

Το ενδεχόμενο της άρσης του τραπεζικού απορρήτου στην περίπτωση ερευνών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για πράξεις χειραγώγησης της χρηματιστηριακής δραστηριότητας εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομικών Πέτρος Δούκας, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς»,το οποίο υπερψηφίστηκε επί της αρχής, αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η διακίνηση προνομιακών πληροφοριών, αλλά και οι πάσης φύσεως μεθοδεύσεις προκειμένου να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, τη ζήτηση, ή την τιμή κάποιου χρηματοπιστωτικού μέσου.

Οι κυρώσεις για τους παραβάτες ξεκινούν από πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ και καταλήγουν σε πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ, τα οποία τριπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής. Παράλληλα, προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις κάθειρξης μέχρι δέκα ετών σε όποιον διαπράττει κατ επάγγελμα, ή κατά συνήθεια το αδίκημα της διακίνησης προνομιακών πληροφοριών.

Σχόλια