Το ΕΠΣΕ κατηγορεί την Ελλάδα ότι περιφρονεί τον ΟΗΕ και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

0

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), καταγγέλλει ότι η χώρα μας δείχνει εντόνως την αδιαφορία της και την περιφρόνηση της απέναντι στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το ΕΠΣΕ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι κύρωσε τη Σύμβαση το 1993, δεν υποβάλλει, ως οφείλει κάθε πέντε χρόνια, την έκθεση για την υλοποίηση της Σύμβασης προς την αρμόδια Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εκτός από μία φορά το 2000, αντί του 1995, όπως έπρεπε.

Παράλληλα, το ΕΠΣΕ τονίζει ότι η Ελλάδα δεν υπέβαλε το 2005, ούτε έκτοτε, την Αρχική Έκθεση για την εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τα Παιδιά σε Ένοπλο Αγώνα που κύρωσε το 2003, ούτε έχει ακόμα κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία, Παιδική Πορνογραφία, που έχει υπογράψει από το 2000, ενώ φαίνεται ότι δεν έχει υποβάλει τη Δέκατη Έκτη, τη Δέκατη Έβδομη και τη Δέκατη Όγδοη Περιοδικές Εκθέσεις για τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων.

Το ΕΠΣΕ σε δελτίο τύπου του, καλεί όλα τα ΜΜΕ και τους βουλευτές που ενδιαφέρονται πραγματικά για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων να απαιτήσουν από την αρμόδια Υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη να φροντίσει ώστε η Ελλάδα να υποβάλει άμεσα τις εκπρόθεσμες εκθέσεις και να ανεβάσει στις ιστοσελίδες του Υπουργείου της όλες τις μέχρι τώρα κρατικές εκθέσεις στα όργανα του ΟΗΕ και τις συστάσεις των τελευταίων για την Ελλάδα.

Σχόλια