Το ΕΣΡ ζητά τροποποίηση του νομικού πλαισίου για τις τηλεοπτικές άδειες

0

Τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την έκδοση τηλεοπτικών αδειών ζητά το ΕΣΡ με επιστολή του προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η ανεξάρτητη αρχή εισηγείται συγκεκριμένες διατάξεις για πλήρη διαφάνεια στο τηλεοπτικό τοπίο.

Στην επιστολή του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επισημαίνει τα δύο καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη διαδικασία δηλαδή αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας και την πληρέστερη οργάνωση του ΕΣΡ.

Η ανεξάρτητη αρχή προτείνει να δημιουργηθούν διατάξεις, οι οποίες θα της επιτρέπουν να ζητά επιπρόσθετα στοιχεία που λείπουν από τους φακέλους των υποψηφίων, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες, τα συγγενικά πρόσωπα και άλλα ζητήματα που πρέπει να ελέγξει το ΕΣΡ, προκειμένου να εκχωρήσει τις σχετικές άδειες.

Με τα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΡ στην εξέταση των φακέλων που υποβλήθηκαν για χορήγηση τηλεοπτικών αδειών μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, δίνει τρεις πιθανότητες:

– Είτε να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός,

– Είτε να συνεχίσει κανονικά στην έκδοση των αδειών, αλλά με διάταξη που θα του επιτρέπει να ζητά τα επιπρόσθετα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του

– Είτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχουν προσφύγει σταθμοί, να ακυρώσει την προκήρυξη, οπότε θα πρέπει να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός με καινούργιες διατάξεις.