Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα πρόστιμα σε μετόχους τηλεοπτικού σταθμού

0

Κυρώσεις δεν μπορούν να επιβάλλονται και στους μετόχους των τηλεοπτικών επιχειρήσεων, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής της εταιρείας «Ίδρυμα Τύπου», με αφορμή παλαιότερο πρόστιμο που είχε επιβάλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτημα που υπεβλήθη από το Συμβούλιο Επικρατείας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι βάσει του ν. 2328/1995 κυρώσεις που επιβάλλονται στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών, είναι αντίθετες προς το κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις αρχές της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων στην Ε.Ε.
Η επίμαχη διάταξη που ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, προβλέπει, μεταξύ άλλων ότι, αν σε μια εκπομπή παραβιάζονται οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή οι κανόνες δεοντολογίας, κυρώσεις επιβάλλονται όχι μόνον σε βάρος της διαχειρίστριας εταιρείας αλλά και όσων μετόχων κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 2,5%.
Επ αυτού, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για νομική επιταγή που έχει αρνητικά αποτελέσματα κυρίως για του ξένους επενδυτές «επειδή δεν είναι ενήμεροι των εξελίξεων στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και δυσκολεύονται περισσότερο να τις παρακολουθήσουν».
Στο Συμβούλιο Επικρατείας προσέφυγε η εταιρεία Ίδρυμα Τύπου Α.Ε., μέτοχος του Star Channel, το 2001, όταν της επεβλήθη πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Το πρόστιμο επεβλήθη από κοινού εις ολόκληρον στη Νέα Τηλεόραση Α.Ε., καθώς και στους λοιπούς μετόχους και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, με το αιτιολογικό ότι, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star Channel της 14ης Φεβρουαρίου 2000, παραβιάστηκε η υποχρέωση σεβασμού της τιμής και της υπόληψης διαφόρων προσώπων.

Σχόλια