Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ενισχύσεις στην Ολυμπιακή

0

Στη μερική ακύρωση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς την Ολυμπιακή Αεροπορία και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές μετά το μετασχηματισμό της εταιρείας το 2003, προχώρησε το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο έκρινε πως κάποιες από τις ενισχύσεις που κρίθηκαν παράνομες δεν μπορούσαν να ζητηθούν πίσω.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο εταιρίες δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά εκείνα που η Επιτροπή παράνομα χαρακτήρισε ως κρατικές ενισχύσεις που θίγουν τον ανταγωνισμό, σημειώνει η απόφαση. Το ευρωδικαστήριο άλλωστε αιτιολόγησε την απόφασή του επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε τη σχέση μεταξύ των μισθωμάτων, ύψους περίπου 91,5 εκατομμυρίων ευρώ, που κατέβαλλαν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές για την υπομίσθωση αεροσκαφών και των μισθωμάτων που ίσχυαν στην αγορά.
Παράλληλα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Κομισιόν κακώς παρέλειψε να εξετάσει χωριστά την αξία των διαφόρων άυλων στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην εταιρία αυτή στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Σχόλια