Το ΜΠρ απέρριψε προσφυγή υπαλλήλων της Εμπορικής για Ασφαλιστικό

0

Το Μονομελές Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή των υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας για το ασφαλιστικό των τραπεζών. Οι υπάλληλοι προσέφυγαν στο δικαστήριο στις 8 Νοεμβρίου, διεκδικώντας την ακύρωση της απόφασης της διοίκησης της τράπεζας να εφαρμόσει το νέο νόμο και να μην μεταφερθεί το Ταμείο τους στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι το αιτιολογικό της απόφασης στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε αντικείμενο για να κρίνει το δικαστήριο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί το απαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα προκειμένου να συσταθεί το νέο Ταμείο. Η διοίκηση της τράπεζας συνεχίζει να προωθεί την επίλυση του Ασφαλιστικού με βάση το νέο νόμο.

Σχόλια