Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ

0

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας, Πρόεδρος
Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Παπαγιάννης, Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Γεν. Γραμματέας
Αικατερίνη Σούκη, Εισηγήτρια του Συμβουλίου Επικρατείας, Ταμίας
Δημήτριος Τομαράς, Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Μέλος

Σχόλια