Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

0

Σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο καθορίζεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο οποίο εμπεριέχονται και οι διατάξεις που σχετίζονται με την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, καθώς η φάση της δημόσιας διαβούλευσης περατώθηκε πρόσφατα και ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο οι τελικές προσθήκες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλη Λιάπη, το νέο πλαίσιο δημιουργεί ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τις εταιρίες που επενδύουν και θέλουν να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες και στις τηλεπικοινωνίες, ταυτόχρονα όμως θωρακίζει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και τα δικαιώματα των πολιτών που προκύπτουν από την χρήση των τηλεπικοινωνιών.

Ο κ. Λιάπης επισήμανε ότι βασικός σκοπός της σχετικής Οδηγίας είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρομαγνητικά αποδεκτού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων. Η Οδηγία αυτή αφορά περίπου 800 εκατομμύρια προϊόντα, τα οποία εισέρχονται ή παράγονται στην Ευρωπαϊκή Αγορά κάθε χρόνο. Ο έλεγχος της αγοράς, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί το βασικό μέσο για την πιστή εφαρμογή της Οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αρχές Ελέγχου των Κρατών – Μελών συνεργάζονται στενά, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ισότιμο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση.

Σχόλια