Το νομοσχέδιο για τα εκκλησιαστικά δικαστήρια

0

Το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε χθες τα σημαντικότερα σημεία και τις καινοτομίες του νομοσχεδίου για τα εκκλησιαστικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με το νομοσχέδιο προβάλλεται η ιδιαιτερότητα της απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, καθώς οι σκοποί που επιδιώκονται με την επιβολή της είναι διαφορετικοί από αυτούς της κοσμικής, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται προσπάθεια αποσύνδεσης, ακόμα και ορολογικής, από έννοιες του κοσμικού ποινικού δικαίου, ουσιαστικού και δικονομικού, αλλά και του πειθαρχικού δικαίου.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες του σχεδίου είναι ότι συστηματοποιείται η ύλη της εκκλησιαστικής δικονομίας, ενώ παρέχεται στον εγκαλούμενο το δικαίωμα να παρίσταται όχι μόνο με συνήγορο, αλλά και δια συνηγόρου, δηλαδή να εκπροσωπείται στο δικαστήριο χωρίς να είναι ανάγκη να προσέλθει ο ίδιος.

Ταυτόχρονα, επιμερίζονται οι εξουσίες που συγκεντρώνει κατά το ισχύον δίκαιο στο πρόσωπό του ο οικείος Μητροπολίτης και λαμβάνεται πρόνοια με σειρά διατάξεων για την εξασφάλιση του αδιάσπαστου της ανάκρισης και της ενότητας στην κρίση των υποθέσεων.

Τα πρακτικά και η απόφαση του δικαστηρίου ενοποιούνται σε ενιαίο κείμενο και με τον τρόπο αυτό καθίσταται σαφέστερη η αιτιολογία της απόφασης.

Τέλος εισάγεται για πρώτη φορά στην εκκλησιαστική δικονομία το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης και συγκροτείται Αναιρετικό Δικαστήριο, ενώ η χάρη απονέμεται μόνο με απόφαση της Δ.Ι.Σ. χωρίς να απαιτείται πλέον προεδρικό διάταγμα.

Σχόλια