Το νομοσχέδιο για τη θαλάσσια ρύπανση στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής

0

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Πεταλωτής, παρουσίασε σήμερα στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, που βασίζεται στις γενικές αρχές της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης(L255), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις.
Ο κ. Πεταλωτής στην ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναγκαιότητα των ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς με το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζεται ένα ειδικό, αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, εξοπλισμένου με αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας ανάγεται σε κακούργημα η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης, ενώ θεσπίζονται αυστηρές χρηματικές ποινές και υψηλά διοικητικά πρόστιμα στους παραβαίνοντες.
Το θαλάσσιο περιβάλλον, που περιβάλλει τη χώρα μας και συνεχώς υποβαθμίζεται, χρήζει αυξημένης προστασίας και είναι πιο επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό οπλοστάσιο στην κατεύθυνση της αποτροπής και της πρόληψης τέτοιων εγκλημάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.