Η εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων

0

Στο ΦΕΚ 1364/2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Καθορισμός τη ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής κλπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαϊου 2012».

(ΦΕΚ 1364 ΄Β/ 26-4-2012) Το ποσό της εκλογικής αποζημίωσης

Σχόλια