Το ΠρΑθ ενέκρινε το σωματείο λατρείας του Δωδεκάθεου

0

Το Δωδεκάθεο αποτελεί γνωστή θρησκεία, η οποία μπορεί να λατρεύεται ελεύθερα στο πλαίσιο των αρχών και των νόμων που διέπουν την ελληνική Πολιτεία. Αυτή είναι ουσιαστικά η απόφαση στην οποία κατέληξε το Πρωτοδικείο Αθηνών, με αφορμή την αίτηση αναγνώρισης που υπέβαλε στα τέλη του περασμένου χρόνου το θρησκευτικό σωματείο
«ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ. – Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων Ιερόν Σωματείον», που συγκροτείται από αρχαιολάτρες.

Με την απόφαση, που εξέδωσε στις 28 Φεβρουαρίου το Πρωτοδικείο Αθηνών, δέχεται την αίτηση του σωματείου, καθώς επίσης και το σύνολο του καταστατικού του, που ανάμεσα σε άλλα προβλέπει την τέλεση ιεροπραξιών, όπως γάμοι, βαπτίσεις και κηδείες από ιερείς και ιέρειες της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.

Τα μέλοι του σωματείου αναμένεται στη συνέχεια να ζητήσουν από τα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού την ίδρυση ευκτηρίων οίκων, όπως επίσης και την άδεια για την άσκηση των λατρευτικών τους αναγκών σε αρχαίους ναούς, όπως αυτοί στην Ακρόπολη, στο Σούνιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν ιδρύθηκαν ανάλογα σωματεία, τα οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα μέλη του ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ., δεν αναγνωρίσθηκαν ως θρησκευτικά. Ταυτόχρονα οι προσπάθειες των δωδεκαθεϊστών να επιτύχουν τη θρησκευτική αναγνώρισή τους προκάλεσαν πολλές φορές τις αντιδράσεις εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σχόλια