Το Πρωτοδικείο Αθηνών μπλοκάρει τους πλειστηριασμούς ακινήτων από τράπεζες

0

Το Πρωτοδικείο Αθηνών, με απόφασή του έκρινε ότι όσο διαρκεί η διαδικασία επαναπροσδιορισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δανειοληπτών, οι τράπεζες δεν μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς ακινήτων.

Στην απόφασή του αυτή κατέληξε, εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις του σχετικού νόμου για την αναστολή των πλειστηριασμών, από τις οποίες σαφώς δεν μπορούν να αποκλείονται οι οφειλέτες που τα χρέη τους δεν υπερβαίνουν το «τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου.

Υπογραμμίζεται δε ότι «τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου, επιπλέον να μην προχωρήσουν στην έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους, εφόσον εκκρεμεί η αίτηση για συνομολόγηση της ρύθμισης».

Ειδικότερα, με την απόφασή του δικαστηρίου, απαγορεύτηκε σε τράπεζα να προχωρήσει στον πλειστηριασμό ακινήτου, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών από στεγαστικό δάνειο.

Η δανειολήπτρια είχε εγκαίρως ζητήσει από την τράπεζα να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση, οι υπεύθυνοι όμως, κατά παράβαση του νόμου – σύμφωνα με το δικαστήριο – προχώρησαν στον πλειστηριασμό.

Σχόλια