Το Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες

0

Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή θα αναφέρεται μόνο στις πολεοδομικές άδειες. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει έως πέντε άρθρα
και θα καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης των αδειών, η οποία και θα πρέπει να ολοκληρώνεται
σε διάστημα δύο μηνών από την υποβολή του
φακέλου στην αρμόδια Πολεοδομία,έναντι 15
ημερών που όριζε ο προηγούμενος νόμος.

Σχόλια