Το ΣτΕ θα κληθεί να κρίνει το νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια

0

Η πανεπιστημιακή κοινότητα εμφανίζεται πεπεισμένη ότι η εφαρμογή του νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια θα επιφέρει βαθιά και παρατεταμένη κρίση στα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, γι αυτό το λόγο αποφάσισε ομόφωνα να κινηθεί τόσο πολιτικά, όσο και νομικά, προκειμένου να εμποδίσει την εφαρμογή του.

Στόχος είναι η «αχρηστία του νόμου», ενώ η πρώτη μεγάλη αντίδραση υπήρξε από την ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου ΑΕΙ, του ΕΜΠ, που ζήτησε την απόσυρση του νόμου, θεωρώντας τον ανεφάρμοστο και θέτοντας και θέμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Οι Πανεπιστημιακοί έχουν ήδη ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας να δείξει προσοχή στον νόμο και να κάνει έλεγχο σε όλες τις διατάξεις, ελπίζοντας ότι και από εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιο νομικό εμπόδιο.

Εξάλλου, θεωρείται προκαθορισμένο ότι θα υπάρξει προσφυγή στο ΣτΕ είτε από θεσμικά όργανα είτε από μεμονωμένα πρόσωπα που θα έχουν έννομο συμφέρον, δεδομένου ότι ο νόμος έχει τεράστιες ασάφειες κάτι που άλλωστε επισημάνθηκε και από την Επιστημονική επιτροπή της Βουλής.