Το ΣτΕ ακυρώνει Υ.Α. για κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ στα Βριλήσσια

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε, ως μη νόμιμη, την υπ αριθμ. 7009/17-26.2.2003 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του δήμου Βριλησσίων Αττικής (οικοδομικό τετράγωνο Γ334) στη θέση «Ναυτικό Οχυρό» και καθορίστηκε σε τμήμα αυτού του χώρου κέντρο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 150 ΚV της ΔΕΗ.

Μετά από προσφυγή του εκπροσώπου του δήμου Βριλησσίων και κατοίκων της περιοχής, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Βριλησσίων, που έγιναν με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, επιφέρουν ανεπίτρεπτη, κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος, επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος και των όρων διαβίωσης των κατοίκων, αφού μεταβάλλεται η χρήση του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου από χώρο πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων σε χώρο στάθμευσης αυτοκίνητων, θερινού κινηματογράφου και υποσταθμού της ΔΕΗ, χωρίς να προβλέπεται χώρος πρασίνου.

Ακόμα, σύμφωνα με την απόφαση, η μεταβολή του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Βριλησσίων δεν έγινε με επίκληση ειδικού πολεοδομικού λόγου, ο οποίος να επέβαλε την μεταβολή προς συγκεκριμένη κατεύθυνση των πολεοδομικών ρυθμίσεων που είχαν καθιερωθεί μέχρι τότε, ενώ κρίθηκαν αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2947/2001, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3057/2002, οι οποίες προέβλεπαν την ανέγερση των εν λόγω κτισμάτων και την έκδοση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης.

Σχόλια