Το ΣτΕ ακύρωσε απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου

0

Η επταμελής, αυξημένη σύνθεση, του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ αριθμ. 1070/2008 απόφασή της, έκανε δεκτή την αίτηση υπαλλήλου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του έτους 2005 με την οποία δεν προήχθη στη θέση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, αλλά προήχθη άλλος συνάδελφός του.

Επίσης, ο μη προαχθείς ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία επικυρώθηκε η απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου για την προαγωγή του συναδέλφου του στη θέση του προϊσταμένου στην εν λόγω διεύθυνση.

Το ΣτΕ έκρινε ότι ο μη προαχθείς υπερείχε καταδήλως σε προσόντα από τον προαχθέντα υπάλληλο και για το λόγο αυτό η απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου έπρεπε να έχει ειδική αιτιολογία.

Επειδή, όμως, το υπηρεσιακό συμβούλιο παρέλειψε να αιτιολογήσει ειδικά την απόφαση, το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Σχόλια