Το ΣτΕ ακύρωσε απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκτροπή του Αχελώου

0

Το Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ αρίθμ. 1186/2006 απόφασή του, ακύρωσε την υπ αρίθμ. 375/ΚΕ19005/18.3.2005 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία είχε εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την αποπεράτωση του φράγματος Συκιάς (Νομοί Αρτας και Καρδίτσας).

Το φράγμα αποτελεί τμήμα των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταμού προς την Θεσσαλία, την κατασκευή του οποίου είχε αναλάβει η εταιρεία «Μηχανική».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αιτωλοακαρνανίας. Το Δ Τμήμα του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση των ΟΤΑ, κρίνοντας ότι μετά την απόφαση της Ολομέλειας «εξέλιπε η απαιτούμενη για την εκτέλεση του έργου νόμιμη προϋπόθεση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ αρίθμ. 1688/2005 απόφασή της, είχε ακυρώσει υπουργική απόφαση του 2005, με την οποία είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του έργου εκτροπής του Αχελώου, επειδή δεν είχε προηγηθεί η έγκριση σχετικού προγράμματος ανάπτυξης υδατικών πόρων, όπως προβλέπει ο Ν. 1739/1987.

Σχόλια