Το ΣτΕ ακύρωσε την ΥΑ για το Γκάζι

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την ΥΑ που προέβλεπε την ανέγερση συγκροτήματος
«πολιτιστικών λειτουργιών μεγάλης κλίμακας» και τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Γκάζι.

Η υπουργική απόφαση του ακυρώθηκε από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο με την απόφαση 860/2006 του Ε Τμήματος με πρόεδρο τον κ. Κ. Μενουδάκος, αντιπρόεδρο του ΣτΕ και εισηγήτρια την κα. Όλγα Παπαδοπούλου είναι του ΥΠΕΧΩΔΕ του Ιανουαρίου του 2003, με την οποία προβλεπόταν η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως σε πέντε οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) του δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα, στα Ο.Τ. 52, 53,54,55 και 56, τα οποία περικλείονται από την Ιερά Οδό και την οδό Πειραιώς, που χαρακτηρίζονται ως οδικοί άξονες «πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων», καθώς και από τις οδούς Βουτάδων και Τριπτολέμου.

Η επίδικη περιοχή εμπίπτει στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης των Αθηνών, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή «πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων».

Σύμφωνα με το ΣτΕ η υπουργική απόφαση είχε εκδοθεί με βάση διάταξη νόμου (2947/2001) που αφορούσε τα Ολυμπιακά έργα και προέβλεπε τη δυνατότητα τροποποιήσεων του σχεδίου πόλεως σε ορισμένα κρίσιμα σημεία των Ολυμπιακών πόλεων για την αναβάθμιση των περιοχών αυτών.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η διάταξη αυτή δεν υποκατέστησε τη συνηθισμένη διαδικασία τροποποίησης των σχεδίων πόλεως αλλά θέσπισε ειδική διαδικασία για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για τη βελτίωση της φυσιογνωμίας των επίμαχων περιοχών εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Έτσι, κρίθηκε μη νόμιμη και ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση, διότι θεωρήθηκε ότι οι ρυθμίσεις της, οι οποίες αφορούν πέντε οικοδομικά τετράγωνα και αποσκοπούν στη δημιουργία «συγκροτήματος πολιτιστικών λειτουργιών μεγάλης κλίμακας» (που, μάλιστα, δεν προκύπτει ότι συνδέονται άμεσα με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων) δεν συνιστούν εντοπισμένες, μικρής κλίμακας πολεοδομικές παρεμβάσεις.

Σχόλια