Το ΣτΕ ακύρωσε τις πρυτανικές εκλογές στο Πολυτεχνείο Κρήτης

0

Με την υπ΄αριθμό 2746/2010 απόφασή του, το Γ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την από 2.9.2008 απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των πρυτανικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 27 Αυγούστου 2008 στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Από τις εκλογές ανεδείχθησαν πρύτανης μέχρι το 2012 ο Ιωακείμ Γρυσπολάκης και αντιπρυτάνεις οι Νικόλαος Βαρότσης και Μιχαήλ Πατεράκης. Κατόπιν της έκδοσης της εν λόγω απόφασης του ΣτΕ, η εκλογή των Ιωακείμ Γρυσπολάκη, Νικόλαου Βαρότση και Μιχαήλ Πατεράκη είναι άκυρη. Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν προσφύγει ο υποψήφιος πρύτανης Αναστάσιος Φίλης και οι υποψήφιοι αντιπρυτάνεις Νικόλαος Μαρκόπουλος και Ιωάννης Σαριδάκης οι οποίοι δεν ανεδείχθησαν.
Στις 28 Αυγούστου 2008, κατά τη διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μπήκαν στα δύο εκλογικά τμήματα των φοιτητών κουκουλοφόροι και πήραν τις κάλπες, τα ψηφοδέλτια, τις σφραγίδες της εφορευτικής επιτροπής και κατέστρεψαν τους εκλογικούς καταλόγους. Κατόπιν αυτού, οι Φίλης, Μαρκόπουλος και Σαριδάκης υπέβαλαν ένσταση στην εφορευτική επιτροπή και ζητούσαν να μη γίνει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων με βάση μόνο την ομαλή ψηφοφορία που διεξήχθη στα δύο εκλογικά τμήματα στα οποία ψήφισαν τα μέλη του ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού, αλλά η ένσταση απορρίφθηκε και τα αποτελέσματα των εκλογών βασίστηκαν στις δύο κάλπες των καθηγητών. Το ΣτΕ έκρινε ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη κατά παράβαση του Ν. 2083/1992, γιατί η εκλογή των πρυτανικών αρχών δεν διενεργήθηκε με τη συμμετοχή όλων των κατηγοριών των εκλεκτόρων. Ακόμη, αναφέρεται στη δικαστική απόφαση ότι «το πρυτανικό συμβούλιο και περαιτέρω η κεντρική εφορευτική επιτροπή όφειλαν, κατά την έννοια του νόμου, να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία αναδείξεως των αρχών του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος όλων των εκλεκτόρων που επιθυμούσαν να ψηφίσουν λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο νόμιμο μέτρο».

Σχόλια