Το ΣτΕ ακύρωσε το διορισμό του διοικητικού συμβουλίου του Δρομοκαϊτειου

0

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση του υπουργού Υγείας του 2007 με την οποία διορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο».

Το Δρομοκαΐτειο αποτελεί φιλανθρωπικό Ίδρυμα σύμφωνα με τη διαθήκη του Ζωρζή Δρομοκαΐτη ή Πάφιλα (13 Φεβρουαρίου 1880) παρά την ένταξή του το 1983 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Επιπλέον, το άρθρο 109 του Συντάγματος προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων διαθήκης. Ο τρόπος συγκρότησης του ΔΣ προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του έτους 1939, που καταρτίστηκε σύμφωνα με την εν λόγω διαθήκη.
Η ολομέλεια αναφέρει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα «απαγορεύεται, κατ αρχήν, η μεταβολή όχι μόνον του κοινωφελούς σκοπού, στον οποίο αναφέρεται η διαθήκη ή η δωρεά, αλλά και των περιεχομένων σε Δρομοκαΐτειο αυτές όρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ορισμοί που αφορούν στον τρόπο διοικήσεως και διαχειρίσεως της υπέρ του δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταβληθείσας περιουσίας, όπως και στον τρόπο εκλογής των διοικητών και διαχειριστών της.»

Σχόλια