Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα δικηγόρων και λοιπών φορέων για μη υπαγωγή τους στον ΕΟΠΥΥ

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, με τις οποίες ζητούσαν να ανασταλεί η υπαγωγή τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Ειδικότερα, οι ως άνω αναφερθέντες φορείς ζητούσαν να ανασταλεί η άρνηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) να εκδώσει την προβλεπόμενη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας των Ταμείων τους καθώς και η άρνηση του υπουργού Εργασίας να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Το Α’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε τις σχετικές αιτήσεις καθώς, όπως υποστήριξε, τα Ταμεία τους έχουν ήδη ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο (ν. 4093/2012), το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή και έχει δημοσιευθεί από τις 12 Νοεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α τ.222/2012).

Συνεπώς, ο κίνδυνος βλάβης, τον οποίο επικαλούνται οι αιτούντες δεν προκαλείται πλέον από την παράλειψη του αρμόδιου υπουργού να εκδώσει την απόφαση για την εξαίρεση από την υπαγωγή των ταμείων στον ΕΟΠΥΥ και την σύσταση νέου ιδιωτικού φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, αλλά επέρχεται ευθέως από τον ν. 4093/2012.

Η αναστολή του νόμου δεν είναι δυνατή από το ΣτΕ αλλά οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν τις αποφάσεις που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του επίμαχου νόμου και με τις οποίες θα ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα ένταξης τους στον ασφαλιστικό φορέα. Οι προσφυγές των φορέων έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν στην 7μελή σύνθεση του Α’ Τμήματος του ΣτΕ στις 4 Μαρτίου 2013.

Σχόλια