Το ΣτΕ «στέλνει» τα λύματα της Ψυττάλειας στα Άνω Λιόσια

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέστειλε την απόφαση του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, με την οποία απαγορεύθηκε η διάθεση της λυματολάσπης της Ψυττάλειας στη χωματερή των Άνω Λιοσίων, μετά από προσφυγή της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, τα λύματα της Ψυττάλειας υπόκεινται πλέον και κατ αρχήν σε επεξεργασία αφυδατώσεως και χωνεύσεως, ενώ ανεξαρτήτως του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων, επιβάλλεται η αναστολή της απόφασης της ΕΣΔΚΝΑ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής των λυμάτων, που υπάρχουν στην Ψυτάλλεια, στη θάλασσα του Σαρωνικού, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί μεγάλη βλάβη στο οικοσύστημα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι και πριν από δύο μήνες το ΣτΕ είχε υποχρεώσει και πάλι τη χωματερή των Άνω Λιοσίων να δέχεται τα λύματα από την Ψυττάλεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος μέχρι να σταλούν τα σχετικά στοιχεία στο δικαστήριο.