Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την υποχρεωτική συνταξιοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών

0

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικά τα όρια ηλικίας που θεσπίζονται για την υποχρεωτική αποχώρηση από ελεύθερα επαγγέλματα, προκειμένου να εισέλθουν νέοι σε αυτά.

Το ΣτΕ επιλήφθηκε του θέματος μετά από προσφυγή φαρμακοποιού, του οποίου ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου του με απόφαση του νομάρχη, επειδή είχε συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η θέσπιση ορίου ηλικίας εξόδου από το επάγγελμα του φαρμακοποιού, που αποτελεί ελεύθερο επάγγελμα, προσκρούει στις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Σχόλια