Το ΣτΕ έκρινε νόμιμη την πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών

0

Το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ναυτικών, με το οποίο ζητούσε την αναστολή των αποφάσεων του πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή και του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Μ.Κεφαλογιάννη, με τις οποίες είχε γίνει γενική πολιτική επιστράτευση των ναυτικών όλων των πλοίων το Φεβρουάριο του 2006, απερρίφθη τελικά από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αναστολή στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δεδομένου ότι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επέβαλαν τη λήψη τους, ήταν τόσο επιτακτικοί, ώστε να μην επιτρέπουν την χορήγηση της εν λόγω αναστολής.

Σχόλια