Το ΣτΕ έκρινε υποχρεωτική την άδεια για τοποθέτηση κλιματιστικών σε παραδοσιακούς οικισμούς

0

Με απόφαση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε απαραίτητη η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για την τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις ή σε άλλους εξωτερικούς χώρους κτηρίων, που βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού.

Στην απόφαση του ΣτΕ επισημαίνεται ότι η άδεια αυτή απαιτείται ακόμα και όταν τα κτήρια δεν είναι παραδοσιακά.

Λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος, η πενταμελής σύνθεση παρέπεμψε στην επταμελή αυξημένη σύνθεση του ίδιου Τμήματος το όλο θέμα για οριστική κρίση.

Σημειώνεται ότι το ΣτΕ το απασχόλησε περίπτωση ιδιώτη που είχε τοποθετήσει τέσσερις συσκευές κλιματιστικών μηχανημάτων στην πρόσοψη και στο πίσω μέρος της οικοδομής, σε οικοδομή που βρίσκεται μέσα στον παραδοσιακό οικισμό Ανω Πόλης Θεσσαλονίκης.

Σχόλια