Το ΣτΕ επιτρέπει την επιστροφή αναξιοποίητων απαλλοτριωμένων ακινήτων

0

Με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας ανοίγει το δρόμο, ώστε ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν από το κράτος για κάποιο κοινωφελή σκοπό αλλά δεν αξιοποιήθηκαν, να επιστραφούν στους παλαιούς ιδιοκτήτες τους, βάζοντας έτσι φρένο στις προσχηματικές απαλλοτριώσεις και στην αδράνεια του κράτους, όταν αδιαφορεί ή αδρανεί επί χρόνια να υλοποιήσει τον σκοπό για τον οποίο απαλλοτρίωσε τα ακίνητα.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι η μακρόχρονη αυτή αδράνεια του Δημοσίου να πραγματοποιήσει τον σκοπό της απαλλοτρίωσης, παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και τα περιουσιακά δικαιώματα που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες. Συνεπώς, οι παλαιοί ιδιοκτήτες μπορούν να επαναποκτήσουν τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν αλλά δεν αξιοποιήθηκαν, ακόμα κι αν αποζημιώθηκαν κατά την απαλλοτρίωση, αφού όμως πρώτα καταβάλουν κάποιο ποσό στο κράτος για την επανάκτηση της περιουσίας τους, ύστερα από την άρση της απαλλοτρίωσης.

Σχόλια