Το ΣτΕ για βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

0

Με την υπ αριθμό 3218/2010 απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος οι διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφος 1) του Ν. 3325/2005 που επιτρέπουν, εντός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων και σε απόσταση 500 μέτρων περιμετρικά αυτών, την εγκατάσταση και λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, που χρησιμοποιούν μηχανήματα ισχύος μέχρι 22 Κ.W. ή θερμικής ισχύος μέχρι 50 Κ.W. Η απόφαση ορίζει, ειδικότερα ότι από το άρθρο 24 του Συντάγματος πηγάζει ότι είναι επιβεβλημένη η εξασφάλιση των καλύτερων όρων διαβιώσεως των κατοίκων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και δεν «επιτρέπονται ρυθμίσεις και μέτρα που συνεπάγονται επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος». Σύμφωνα με την κρίση της Ολομέλειας, οι επίμαχες διατάξεις του Ν. 3325/2005, κατά την απόφαση, επιφέρουν επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος. Συμπερασματικά, το ΣτΕ ακύρωσε αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Πελοποννήσου του 2005 και της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Κορινθίας με τις οποίες επιτράπηκε η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης οίνου στον οικισμό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Τενέας.;

Σχόλια