Το ΣτΕ για τα “ψιλά γράμματα” των τραπεζών

0

Απερρίφθησαν από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 1210/2010) οι αιτήσεις Τραπεζών, που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 25.6.2008 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης με την οποία απαγορεύθηκε η αναγραφή ορισμένων όρων συναλλαγών κατά τη σύναψη δανείων και την έκδοση πιστωτικών καρτών, οι οποίοι έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι περιορισμοί, που θέτει η υπουργική απόφαση προς τις Τράπεζες, μεταξύ των οποίων απαγόρευση είσπραξης εξόδων φακέλων για τα στεγαστικά δάνεια και προμήθεια κατά την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, είναι εντός του πλαισίου της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής ελευθερίας και ότι οι περιορισμοί αυτοί επιδιώκουν να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και συνεπώς, του δημοσίου συμφέροντος. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι ως άνω περιορισμοί δεν αντιβαίνουν στην αρχή της αναλογικότητας, αντίθετα με ό,τι υποστηρίζουν οι τράπεζες που προσέφυγαν ενώπιόν του. ;

Σχόλια