Το ΣτΕ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

0

Από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κριθεί η συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του Ν. 3685/2010 σχετικά με την κάλυψη από το Δημόσιο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών των Πανεπιστημίων. Το ζήτημα παρέπεμψε προς εξέταση στην Ολομέλεια, λόγω σπουδαιότητας, η αυξημένη επταμελής σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 2714/2010 απόφασή της.
Με την υπ αριθμό 24528/Β7/11.5.2009 απόφαση τού υφυπουργού Εθνικής Παιδείας ορίστηκε ότι καλύπτεται από τα δίδακτρα το κόστος λειτουργίας του εγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο “”κοινωνική πολιτική και κοινωνική εργασία”” για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής καθηγητής του εν λόγω Πανεπιστημίου Γ. Κατρούγκαλος προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω απόφασης. Η πλειοψηφία του Γ΄ Τμήματος έκρινε ότι δεν είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα οι διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3685/2008 με βάση τις οποίες η προσβαλλόμενη απόφαση που όρισε ότι το κόστος λειτουργίας του επίδικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών θα καλυφθεί μεταξύ άλλων από τα δίδακτρα. Η μειοψηφία, πάντως, έκρινε ότι οι διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3685/2008 με τις οποίες “”τα δίδακτρα περιλαμβάνονται μεταξύ των πόρων των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, σημαντικό τμήμα των οποίων μάλιστα διατίθεται για αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, έρχονται σε αντίθεση προς το Σύνταγμα και δεν εφαρμόζονται, με συνέπεια να είναι παράνομο το τμήμα της υπουργικής απόφασης που έχει ως έρεισμα τις αναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις (Ν. 3685/2008)””.

Σχόλια