Το ΣτΕ για τα νέα κτίρια στην “Αλλατίνη” Θεσσαλονίκης

0

Στην ακύρωση της από 18.4.2006 υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση έξι νέων οικοδομικών μονάδων εντός του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος “Αλευρόμυλοι Αλλατίνη” της Θεσσαλονίκης και η οικοδομική άδεια που επέτρεψε την κατασκευή στον χώρο του διατηρητέου συγκροτήματος υπόγειου σταθμού 400 αυτοκινήτων, προχώρησε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 669/2010 απόφασή του.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την ανέγερση των νέων κτιρίων στο συγκρότημα της Αλλατίνης, όπως και τις σχετικές οικοδομικές άδειες, καθώς προβλέφθηκε η ανέγερση των έξι κτιρίων με συντελεστή δόμησης 4,2, ενώ ο επιτρεπόμενος είναι 2,2, δικαιώνοντας έτσι την “Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης”, την αστική εταιρεία «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» και 19 κατοίκους, που είχαν ζητήσει, με αίτησή τους, την ακύρωση της απόφασης. Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι με την εφαρμογή της εν λόγω υπουργικής απόφασης διακυβεύεται η ιστορική αξία του συγκροτήματος.

Σχόλια