Το ΣτΕ για τα πρόστιμα επί εικονικών τιμολογίων

0

Συνταγματικός κρίθηκε από το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ο αντικειμενικός προσδιορισμός της επιβολής προστίμων για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την συνακόλουθη καταχώρησή τους στα λογιστικά βιβλία των φορολογουμένων. Το δικαστήριο, με την υπ΄αριθμό 2402/2010 απόφασή του, έκρινε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού συνάδει προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Με τον νόμο 2523/1997 προβλέπεται η επιβολή προστίμου στο διπλάσιο της αξίας του τιμολογίου, με παράλληλη κατάργηση της δυνατότητας που είχε ο έφορος να καθορίζει ο ίδιος το ύψος των προστίμων. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο ασχολήθηκε με την περίπτωση εταιρείας καθαρισμού στη Νέα Ιωνία Αττικής, η οποία για χρονικό διάστημα δύο μηνών το 1999, καταχώρησε στα λογιστικά-φορολογικά της βιβλία 37 εικονικά τιμολόγια υλικών καθαριότητας ύψους 39.809,8 ευρώ. Τα υλικά καθαριότητας αποθηκεύτηκαν, σύμφωνα με την εταιρεία, στην αποθήκη της, επιφάνειας 31 τ.μ. και στα κτίρια, των καθαρισμό των οποίων είχε αναλάβει, χωρίς ωστόσο να της έχουν παραχωρηθεί οι αναγκαίοι χώροι αποθήκευσης. Σε έλεγχο δε που πραγματοποίησαν εφοριακοί υπάλληλοι στην έδρα της εταιρείας, στα ράφια υπήρχαν μισοάδεια μεγάλα δοχεία με υλικά καθαριότητας. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 86.317,70 ευρώ.

Σχόλια