Το ΣτΕ για την ανέγερση 4ου ορόφου σε οικοδομή

0

Απερρίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ιδιοκτητών ακινήτου, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση απόφασης της Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αθηνών (Γ’ ΕΠΚΑ), που απαγόρευσε την ανέγερση 4ου ορόφου σε τμήμα της οικοδομής. Σύμφωνα με την Εφορία, το εν λόγω οικόπεδο εμπίπτει σε δύο διαφορετικούς τομείς υψών, σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα του 1975, γεγονός που σημαίνει ότι στο μεγαλύτερος μέρος του ακινήτου, που ανήκει στον 4ο τομέα, επιτρέπεται ύψος 14,5 μ., ενώ στο υπόλοιπο, που ανήκει στον 3ο τομέα, επιτρέπεται ύψος 11 μ. Το δικαστήριο έκρινε, με την απόφασή του, ότι ορθώς η Εφορία Αρχαιοτήτων έκρινε ότι το οικόπεδο δομείται σύμφωνα με τους όρους δόμησης κάθε τμήματός του.

Σχόλια