Το ΣτΕ για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης

0

Πακέτο μέτρων για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και την αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέβαλε η Ολομέλεια του Δικαστηρίου στον υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη.
Λαμβάνοντας υπόψη της επανειλημμένες επισημάνσεις αναφορικά με τη μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση διαφορών, που όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, αγγίζει τα όρια της αρνησιδικίας, το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να υιοθετήσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μεταξύ άλλων, προτείνεται να υπάρξουν διαδικασίες εξπρές για τον έλεγχο της νομιμότητας των οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχές, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ολομέλεια του ΣτΕ υπό την προεδρία του Π. Πικραμμένου προτείνει:Να εισάγεται απευθείας προς εκδίκαση στο ΣτΕ, οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου, έπειτα από αίτημα ενός των διαδίκων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Να περιοριστούν οι αιτήσεις αναιρέσεως και των εφέσεων μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή όταν υπάρχει αντίθεση της δικαστικής απόφασης που προσβάλλεται προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση να απαιτείται άδεια του δικαστηρίου.
Να συγκροτηθεί τριμελής δικαστικός σχηματισμός, ο οποίος ομόφωνα να απορρίπτει ή να δέχεται ένδικα βοηθήματα και μέσα όταν είναι προφανώς απαράδεκτα ή αβάσιμα, είτε βάσιμα. Παράλληλα, προτείνεται ο θιγόμενος να έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο.
Να οδηγείται απευθείας στο ΣτΕ κάθε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που διαπιστώνει αντισυνταγματικότητα νόμου ή αντίθεσή του με άλλη υπερνομοθετική διάταξη.
Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ εισηγείται την απλοποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις περιπτώσεις αμφισβητούμενης αρμοδιότητας τμήματος καθώς επίσης και τη μεταβίβαση ακυρωτικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου στα διοικητικά δικαστήρια.

Σχόλια