Το ΣτΕ για τις πρόσφατες προαγωγές αντιπροέδρων

0

Να απορριφθεί η αίτηση της Ευδοξίας Γαλανού, η οποία ζητάει να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι προαγωγές στις θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ των συμβούλων Επικρατείας Αγγελικής Θεοφιλοπούλου και Αικατερίνης Συγγούνα θα προτείνει, την Παρασκευή ο σύμβουλος Επικρατείας Ηρακλής Τσακόπουλος, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου. Ο κ.Τσακόπουλος θα αναφέρει ότι κατά τις τελευταίες προαγωγές που έγιναν από το υπουργικό συμβούλιο δεν εξέφρασε, όπως προβλέπει ο νέος νόμος 3841/2010 για τον τρόπο επιλογής των προέδρων και αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, γνώμη με πλειοψηφία των 4/5, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Κατά συνέπεια δεν επηρεάσθηκε η ουσιαστική κρίση του υπουργικού συμβουλίου από πράξη άλλου κρατικού οργάνου. Κατόπιν αυτού η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου – κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ – δεν μπορεί να ελεγχθεί από το ΣτΕ. Συμπερασματικά αναμένεται να προτείνει την απόρριψη της αίτησης, ενώ, κατά πληροφορίες, θα αναφερθεί και στην πρόσφατη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ που έχει κρίνει αντισυνταγματικό το νέο τρόπο επιλογής των προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων.;

Σχόλια