Το ΣτΕ για το αεροδρόμιο του Ελληνικού

0

Ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας υπουργική απόφαση για την κατάργηση του αεροδρομίου του Ελληνικού ως αεροπορικής εγκατάστασης, ανατρέποντας, έτσι, τους σχεδιασμούς για τη μετατροπή του χώρου σε μητροπολιτικό πάρκο.
Σύμφωνα με τους δικαστές, η σύμβαση που υπεγράφη στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον νόμο 2338/1995 δεν επέβαλε ως υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου, μετά την έναρξη λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου των Σπάτων, την κατάργηση του κρατικού αερολιμένα Αθηνών ως αεροπορικής εγκατάστασης, αλλά ανέφερε παύση της λειτουργίας του.
Στον νόμο αναφέρεται ότι ο χώρος του αερολιμένα προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου, χωρίς να προκύπτει, ωστόσο, ότι η χρήση του χώρου δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία μέσα σε αυτόν κάποιας μορφής αεροδρομίου, δηλαδή αεροπορικής εγκατάστασης με τις αντίστοιχες υποδομές.
Στην απόφαση του Δ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας επισημαίνεται ότι ούτε οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για τα ολυμπιακά έργα κατήργησαν, ρητώς ή εμμέσως, το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι δικαστές δέχονται ότι έχει απομείνει τμήμα του διαδρόμου που διαθέτει το απαιτούμενο μήκος για την προσγείωση και απογείωση ορισμένου τύπου αεροσκαφών. Καταλήγουν ότι η κατάργηση του αεροδρομίου δεν έγινε με σύννομη άσκηση της αρμοδιότητας του υπουργού Μεταφορών βάσει των κριτηρίων του νόμου, επομένως γι αυτό τον λόγο είναι παράνομη και άκυρη.

Σχόλια