Το ΣτΕ για το εφάπαξ των εργαζομένων στην ΕΡΤ

0

Με την υπ΄αριθμό 3923/2010 απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αναιρεί προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο έκρινε συνταγματικό και νόμιμο τον περιορισμό του εφάπαξ που χορηγείται στους εργαζομένους της ΕΡΤ. Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου είχαν προσφύγει 20 εργαζόμενοι, οι οποίοι και δικαιώθηκαν. Πρόκειται για ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ), το οποίο στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Η Ολομέλεια απεφάνθη ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος και με βάση τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων (άρθρο 22) είναι επιτρεπτή η εισαγωγή με νόμο ανωτάτου ορίου στο εφάπαξ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι ανταποδοτικό χαρακτήρα δεν έχει το εφάπαξ βοήθημα το οποίο καταβάλλεται από ασφαλιστικό κεφάλαιο στο σχηματισμό του οποίου συμβάλλουν ουσιωδώς κοινωνικοί πόροι ή επιβαρύνσεις τρίτων.
Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ακόμη ότι περιορισμοί ως προς το ανώτατο ύψος του εφάπαξ δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι συνεπάγονται συνταγματικώς ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από το θεσπιζόμενο από την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος κανόνα ότι το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος υπολογιζόμενο με βάση το χρόνο υπηρεσίας και τις αποδοχές του ασφαλισμένου είναι ανάλογο προς τις εισφορές που ο ίδιος έχει καταβάλει.
Η Ολομέλεια, κατά συνέπεια, αναίρεσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που είχε αποφανθεί ότι νόμιμα περιορίσθηκε το ύψος του εφάπαξ, κρίνοντας ότι εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τα άρθρα 4 και 2 του Συντάγματος και το άρθρο 11 του Π.Δ 768/1979.

Σχόλια