Το ΣτΕ για το ξενοδοχείο στο Λαγονήσι

0

Απερρίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του Δήμου Καλυβίων-Θορικού, με την οποία ζητείτο η ακύρωση των συμβάσεων μίσθωσης που έχει συνάψει η εταιρία «Αττικός Ήλιος Α.Ε.» με το Δημόσιο.
Με την απόφαση 2685/2010, το ΣτΕ έκρινε ότι οι λόγοι που προβάλλονται στην αίτηση πρέπει να απορριφθούν “”ως ερειδόμενοι επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, αλλά και ως απαράδεκτοι, καθώς και οι περιλαμβανόμενοι στο υπόμνημα που είχαν καταθέσει οι προσφεύγοντες, μετά τη συζήτηση της υποθέσεως””.
Σύμφωνα με την εταιρεία, με τη συγκεκριμένη επένδυση, θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, πέραν των 500 ήδη εργαζομένων στη ξενοδοχειακή επιχείρηση του Λαγονησίου. Επιπλέον επισημαίνουν ότι “”πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση της χώρας που πραγματοποιείται σε έκταση του Δημοσίου, στο οποίο θα περιέλθει αζημίως όταν λήξει η μίσθωση και, θα αναβαθμίσει και θα προβάλλει διεθνώς τον ποιοτικό τουρισμό της χώρας μας, σε μια κρίσιμη οικονομικά περίοδο””.

Σχόλια