Το ΣτΕ για τον οργανισμό λειτουργίας του Καλλικράτη στην Κρήτη

0

Υπέρ της νομιμότητας του πρώτου οργανισμού λειτουργίας του «Καλλικράτη» που αφορά την Κρήτη τέθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο πρώτος από τους 13 οργανισμούς πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από το Ανώτατο Ακυρωτικό, παρατηρήσεις ωστόσο, έγιναν για τον βαθμό των υπαλλήλων που μπορούν να καλύψουν τις θέσεις των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων.
Με την υπ αριθμ. 233/2010 γνωμοδότησή του, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον οργανισμό της περιφέρειας Κρήτης, διατυπώνοντας παράλληλα και συγκεκριμένες παρατηρήσεις αναφορικά με το προσωπικό των νέων περιφερειών και την κάλυψη των θέσεων των προϊσταμένων. Ειδικότερα, το ΣτΕ επισημαίνει ότι νόμιμα ορίζεται ότι στις Διευθύνσεις της περιφέρειας προΐστανται υπάλληλοι κλάδων και κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε., όπως επίσης ότι νόμιμη είναι και η πρόβλεψη ότι στα «Τμήματα των Διευθύνσεων προΐστανται, κατά κανόνα, υπάλληλοι κλάδων των κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε., καθώς και ότι σε ορισμένα Τμήματα προΐστανται των ανωτέρω κατηγοριών και εν ελλείψει της κατηγορίας Δ.Ε.».

Στη γνωμοδότηση εξάλλου τονίζεται ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη «δημόσια διοίκηση είναι, κατά αρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας Δ.Ε. μόνον όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό».
Συμπερασματικά, το Ε Τμήμα του ΣτΕ ορίζει ότι «σε ορισμένα Τμήματα Γραμματειών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι μόνο της κατηγορίας Δ.Ε. ενώ η ρύθμιση πρέπει να συμπληρωθεί καταλλήλως με τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. και να οριστεί ότι εν ελλείψει αυτών προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας Δ.Ε.».

Σχόλια