Το ΣτΕ για τον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων

0

Με την υπ αριθμό 4344/2010 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε πως ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων των Άνω Λιοσίων πρέπει να εξακολουθήσει να δέχεται μόνιμα τη λάσπη από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας. Στο Δικαστήριο είχε προσφύγει η ΕΥΔΑΠ το 2004, ζητώντας να ακυρωθεί η από 8.11.2004 απόφασή της εκτελεστικής επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων (ΕΣΔΚΑ), με την οποία απαγορεύθηκε η διάθεση στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων της λάσπης από την Ψυττάλεια.
Ήδη με δύο αποφάσεις του το 2005, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε υποχρεώσει τη χωματερή Άνω Λιοσίων να δέχεται τα απόβλητα από την Ψυττάλεια μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Αρχικά, οι ισχυρισμοί της ΕΥΔΑΠ απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, ενώ στη συνέχεια το Ε Τμήμα του Δικαστηρίου έλαβε υπόψη του τις εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ από τις οποίες προκύπτει ότι η παραγόμενη λάσπη υπόκειται σε επεξεργασία αφυδατώσεως και χωνεύσεως και μάλιστα σε επίπεδα επιστημονικώς ανεκτά.
Συμπερασματικά, στην απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι από όλα τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο από την ΕΥΔΑΠ, αλλά και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων μπορεί να δέχεται ημερησίως 300 τόνους λάσπης, “”κλονίζεται”” η αιτιολογία της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΔΚΑ για “”το ανέφικτο της διαχείρισης της ιλύος στο χώρο του ΧΥΤΑ””.

Σχόλια