Το ΣτΕ για τους ΧΥΤΑ στην Αττική

0

Απερρίφθησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις ακυρώσεως που είχαν καταθέσει ο Δήμος Κερατέας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και ο πρώην δήμαρχος Σ. Ιατρού, κατά της δημιουργίας χωματερών στην Αττική. Το 2007, άλλωστε, είχε κριθεί νόμιμη η προέγκριση κατασκευής ΧΥΤΑ σε Κερατέα, Γραμματικό και Φυλή. Το Δικαστήριο, με τις νέες αποφάσεις εγκρίνει το σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής και κυρίως τη χωροθέτηση εγκατάστασης ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Οι αιτούντες την ακύρωση των συγκεκριμένων αποφάσεων πρόεβαλλαν λόγους αντισυνταγματικότητας, ισχυριζόμενοι, μεταξύ άλλων, ότι τα έργα πρόκειται να κατασκευαστούν σε δασικές και αρχαιολογικές εκτάσεις.

Σχόλια