Το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη δόμηση στην Αμφίκλεια

0

Απερρίφθη, από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Αμφίκλειας του Προεδρικού Διατάγματος του 2004, με το οποίο τμήμα της πόλης της Αμφίκλειας χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακό και καθορίστηκαν οι όροι δόμησης του. Ο Δήμος υποστήριζε ότι ενώ σε έναν από τους τομείς της περιοχής διατηρούνται οι υφιστάμενες πολεοδομικές παρεκκλίσεις, σε άλλους έχουν καταργηθεί. Οι Σύμβουλοι που εξέτασαν το θέμα απέρριψαν ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς των αιτούντων, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες πολεοδομικές παρεκκλίσεις καταργήθηκαν συνταγματικά και νόμιμα, καθώς δεν δικαιολογούνται πλέον και γιατί η διατήρησή τους θα είχε ως συνέπεια να δημιουργηθούν μικρότερα όρια αρτιότητας των οικοπέδων από τα όρια που ισχύουν στον παλαιό οικισμό της πόλης. Συγκεκριμένα, στην επίμαχη απόφαση επισημαίνεται ότι “το ότι στο παρελθόν ένα οικόπεδο ήταν οικοδομήσιμο δεν σημαίνει ότι η διοίκηση δεν μπορεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στην προσήκουσα πολεοδομική διαρρύθμιση περιοχών συνοδείας αξιόλογου παλαιού οικισμού, να αποτρέψουν την εφεξής δόμηση μικρών σε εμβαδόν και ακαταλλήλων, για την δημιουργία αξιοπρεπούς κατοικίας οικοπέδων”.

Σχόλια