Το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση στα ΜΜΕ

0

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση στα ΜΜΕ, το οποίο ρυθμίζει μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία χορήγησης της άδειας τους.

Παράλληλα με το νέο νομοσχέδιο απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ενημερωτικού ηλεκτρονικού ΜΜΕ, ενώ αρμόδιο όργανο για να κρίνει την κατοχή δεσπόζουσας θέσης και να επιβάλλει κυρώσεις ορίζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με το νέο νομοσχέδιο προωθείται ο κυβερνητικός έλεγχος στη μέτρηση τηλεθέασης και παράλληλα καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζεται η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμα τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης και η χρονική τους διάρκεια ορίζεται στα έξι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης τους μόνο μία φορά.