Το σχέδιο του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων στον Υπ. Δικαιοσύνης

0

Συνολικά, οι προτάσεις της Επιτροπής φαίνεται να αναδεικνύουν το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου, ενώ η δικηγορία είναι ελεύθερο επάγγελμα και σε αυτό προέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης του εντολέα προς τον δικηγόρο ενώ διευκρινίζεται ότι η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος δεν συνιστά εμπορική δραστηριότητα.

Με το σχέδιο του νέου κώδικα προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο απόκτησης της δικηγορικής ιδιότητας (άσκηση – εξετάσεις), στο διορισμό και την εξέλιξη των δικηγόρων, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτού, σε θέματα που αφορούν τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και σε ειδικότερα ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα, αναμορφώνεται πλήρως ο θεσμός των διαγωνισμών υποψηφίων δικηγόρων καθιερώνοντας πανελλήνιο διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των Εφετείων. Ο διαγωνισμός θα είναι πλέον μόνο γραπτός και οι υποψήφιοι θα καλούνται να απαντήσουν σε πρακτικά θέματα με στόχο την εξασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων. Προβλέπεται ακόμα η δυνατότητα μαθητείας φοιτητών σε δικηγορικά γραφεία ενώ η διάρκεια της άσκησης παραμένει στους 18 μήνες.

Συστηματοποιείται η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Ειρηνοδικεία, ενώ μέρος της άσκησης θα μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μια άλλη διάταξη του νέου Κώδικα με ξεχωριστή σημασία είναι εκείνη που προβλέπει ότι η προαγωγή του δικηγόρου θα γίνεται πλέον κάτω από την πλήρωση ουσιαστικών, ποιοτικών προϋποθέσεων. Επίσης, προβλέπεται ότι δικηγόροι που έχουν εκλεγεί Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές δεν επιτρέπεται να αναμειγνύονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος του οποίου η ανάληψη της υπεράσπισης μπορεί να θίξει τη φιλοτιμία και τις σταθερές ευαισθησίες της κοινής γνώμης.

Ακόμα, απαγορεύεται έρευνα και κατάσχεση εγγράφων οπουδήποτε και ανεξάρτητα αν ο δικηγόρος υπερασπίζεται κατηγορούμενο, πολιτικό ενάγοντα ή οποιοδήποτε διάδικο, ενώ δεν ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία στα πλημμελήματα του δικηγόρου και απαγορεύεται η σύλληψη αυτού κατά τη διάρκεια της δίκης.

Σύμφωνα με το σχέδιο του νέου Κώδικα, η θητεία των αιρετών οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων αυξάνεται από τα τρία έτη που είναι σήμερα στα τέσσερα και οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων μπορεί να υπηρετήσουν μέχρι δυο συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τρεις.

Αλλάζει ακόμα πλήρως το πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο πλέον τίθεται σε μια αυστηρά δικαιοκρατική βάση, ενώ τα πειθαρχικά συμβούλια θα είναι ανεξάρτητα από τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Τέλος, μεταβολές πραγματοποιούνται και στο θεσμό της κακοδικίας καθώς η ισχύουσα εξάμηνη παραγραφή θεωρήθηκε ως ιδιαιτέρως σκληρή για τον εντολέα-πολίτη και προτείνεται να γίνει τριετής.

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή συστήθηκε με την από 13.12.2011 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Μιλτ. Παπαϊωάννου και πρόεδρος ήταν ο δικηγόρος Αθήνας, κ. Αντ. Βγόντζας.

Το σχέδιο του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων στον Υπ. Δικαιοσύνης

Σχόλια