Το τελικό κείμενο του νέου Κώδικα Δικηγόρων

0

Την τελική μορφή του πήρε το κείμενο του νέου Κώδικα Δικηγόρων που ψηφίστηκε στη Βουλή, την προηγούμενη εβδομάδα, αφού συμπεριλαμβάνονται σε αυτό όλες οι διορθώσεις και οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή, κατά τη συζήτησή του.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχεται με το νέο Κώδικα [PDF], η οποία και έχει αποτελέσει σημαντικό σημείο τριβής με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, είναι η κατάργηση των κατώτατων ορίων δικηγορικών αμοιβών, καθώς ορίζεται, ότι αυτές θα καθορίζονται εφεξής με ελεύθερη γραπτή συμφωνία δικηγόρου-εντολέα και θα αφορούν είτε στο σύνολο της διεξαγωγής μιας δίκης είτε σε επιμέρους νομικές ενέργειες, δικαστικές ή εξώδικες.

Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη κατάρτισης γραπτής συμφωνίας, η αμοιβή θα προσδιορίζεται, αναλόγως του αντικειμένου της δίκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Να σημειωθεί, ότι στο αρχικό κείμενο που είχε κατατεθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, υπήρξε προσθήκη, για τον ορισμό ελάχιστης αμοιβής για τους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

Αίσθηση έχει προκαλέσει  το άρθρο 61 παρ. 4 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) που ισχύει από τις 27-9-2013, οπότε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται κατάθεση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών του άρθρου 61 παρ. 1 κατά την κατάθεση κάθε είδους δικογράφων,  για κάθε παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης,συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.

 

Σχόλια