Το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση των ζημιών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

0

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών στα Διοικητικά Δικαστήρια των Αθηνών. Στο κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:

1. Το αίτημα για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης εγκρίθηκε από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων την 11η Νοεμβρίου 2010. Για την εκτέλεση της απόφασης εξουσιοδοτήθηκε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Διοικητικού Πρωτοδικείου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

2. Το απόγευμα της 30ής Δεκεμβρίου 2010, όταν επιτράπηκε η είσοδος στα κτήρια των Δικαστηρίων, κλιμάκιο της εταιρείας “”Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.”” διενήργησε αυτοψία. Την ίδια ημέρα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ανατέθηκε το έργο της αποκατάστασης των ζημιών.

3. Ο καθαρισμός των κτηρίων πριν από την έναρξη των εργασιών της αποκατάστασης, επειδή αφορά και χώρους όπου στεγάζονται οι γραμματείες των Τμημάτων και τα γραφεία των δικαστών, προτάθηκε από τα δικαστήρια να ανατεθεί στην εταιρεία που ήδη ήταν συμβεβλημένη με αυτά. Προς τούτο ο Γενικός Επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων ζήτησε προσφορά για την ανάθεση του έργου.

4. Η προσφορά υποβλήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την 4η Ιανουαρίου 2011 και εγκρίθηκε αυθημερόν. Ο Γενικός Επίτροπος ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης.
5. Οι εργασίες αποκατάστασης από την εταιρεία “”Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.”” άρχισαν σήμερα με την εγκατάσταση εργολάβου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους, το έργο εκτελείται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 14η Ιανουαρίου 2011, οπότε θα δοθεί σε λειτουργία το κτήριο του Διοικητικού Εφετείου. Η δεύτερη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 28η Ιανουαρίου 2011 και θα δοθούν σε λειτουργία χώροι στο κτήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το κτήριο θα έχει αποκατασταθεί πλήρως τον προσεχή Μάιο, οπότε και ολοκληρώνεται η τρίτη φάση».
Στο κείμενο, εξάλλου, επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τη διακοπή της λειτουργίας των Δικαστηρίων, το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάστηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα δημοσιευθεί τις προσεχείς ημέρες.