Το Υπουργείο Ανάπτυξης παραπέμπει τη Shell και τρεις θυγατρικές της στον εισαγγελέα

0

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης παρέπεμψε στον Εισαγγελέα τη SHELL και 3 θυγατρικές της, που διαχειρίζονται πρατήρια, για επιβολή προστίμου και ποινικών κυρώσεων, επειδή, μετά τη διενέργεια ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφαν στην πινακίδα της βενζίνης V – POWER τον αριθμό των Οκτανίων, όπως έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη 13 /2004.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει στο δελτίο τύπου, που εξέδωσε, ότι η μη αναγραφής του αριθμού των οκτανίων οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή, στον οποίο δημιουργείται εσφαλμένα η εντύπωση ότι πρόκειται για βενζίνη περισσοτέρων οκτανίων σε σχέση με την απλή αμόλυβδη.