Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισάγει την ηλεκτρονική κατάθεση μήνυσης

0

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης της 27/11/2014, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 9/12/2014, συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την κατάθεση μήνυσης με ηλεκτρονικά μέσα. Το σχέδιο που θα υποβάλλει η ομάδα εργασίας θα καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική κατάθεση μήνυσης.

Η 11μελής ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς, στελέχη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού και δικαστικούς υπαλλήλους αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της έως τις 31.3.2015.

 

Σχόλια