Τον Οκτώβρη νέος διαγωνισμός για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

0

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενώ το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012. Αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους μεταξύ της 17ης Σεπτεμβρίου και της 1ης Οκτωβρίου του 2012 είτε στη γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετέχουν (Διοικητική Δικαιοσύνη, Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, Εισαγγελία).

Τον Οκτώβρη νέος διαγωνισμός για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σχόλια